JewishGen Home Page

The Yizkor Book Database

Galicia, (Region), Poland/Ukraine

Ukrainian: Галичина. Yiddish: גאַליציע
A semi-autonomous kingdom in Austria-Hungary, until 1918. In Poland between the two world wars. Eastern half went to Ukraine SSR in 1945. Today: in SE Poland and W Ukraine.
Includes cities of Kraków, Lwów (Lviv), Stanisławów (Ivano Frankivsk).
Original Title:Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland vol. 2: Eastern Galicia
English Title:Pinkas hakehillot: encyclopedia of Jewish Communities: Poland vol. 2: Eastern Galicia
Editor:Danuta Dabrowska, Abraham Wein, Aharon Weiss
Published:Jerusalem 1980
Publisher:Yad Vashem Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority
 Pages: 594  Languages: H,E
Notes:Web site currently includes translations for Belyy, Bil'che-Zolote, Bogorodichin, Borshchev (Borszczów), Boryslav, Bukachevtsy (Bukaczowce), Chervonograd, Dolina (Janów/Yanov), Drogobych, Gliniany, Gologory, Kamen (Bialy Kamien), Korolowka, Ivano-Frankivsk (Stanislawów), Jagielnica, Jezupol (Zhovten), Kopychintsy (Kopyczynce), Kuty, Lavochnoye, Lutowiska, Medenychi, Melnitsa Podolskaya (Mielnica), Nadvornaya (Nadworna), Novyy Yarychiv, Oleyëvo-Korolëvka, Ozeryany (Jezierzany), Peremyshlyany (Przemślany), Przemyśl, Podgaytsy (Podhajce), Rava-Ruska, Rogatin, Rozhnyativ , Shchirets (Szczerzec), Sielec (Selets), Skala Podolskaya, Solotvin (Solotwina), Sukhostav (Suchostaw), Ternopil (Tarnopol), Toporov, Ulashkivtsi, Ust'ye-Zelenoye, Uzlovoye (Cholojów), Vinniki, Yablonov (Jablonów), Zaleshchiki, Zaliztsi, Zhuravno and Zolochev (Zloczów).
Translation:http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pinkas_poland2.html
 
Libraries
See WorldCat site: http://www.worldcat.org/oclc/22956042
 
Hebrew Union College (LA), Los Angeles, CA, United States, Call No: Ref DS 135 E8.3 P5 v.4 pt.2
YIVO Institute for Jewish Research Library, New York, NY, United States, Call No: Ref DS 135
Brandeis University Library, Waltham, MA, United States, Call No: RefDS135.E8 P5
Yeshiva University Library, New York, NY, United States, Call No: Ref DS135 E83 P5
Jews' College Library, London, , England, Call No: Has book
New York Public Library, Jewish Division, New York, NY, United States, Call No: *PXK 96-1252 v. 4 pt. 2
Holocaust Center of Northern California, San Francisco, CA, United States, Call No: Poland˜V2
Harvard University Library, Cambridge, MA, United States, Call No: Heb 16018.749
Jewish Theological Seminary Library, New York, NY, United States, Call No: Ref DS 135 E83 P5
Hebrew Union College, New York, NY, United States, Call No: f DS135 E83 P5
Hebrew College, Newton Centre, MA, United States, Call No: Ref XE 62
Cornell University, Ithaca, NY, United States, Call No: Has book
UCLA Research Library, Los Angeles, CA, United States, Call No: DS 135 P6 P492 1976 v.2
Allen County Public Library, Fort Wayne, IN, United States, Call No: 943.8 P655 V.2
 

Yizkor Book
Database
      JewishGen
Yizkor Book
Project
      JewishGen
Home Page

Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
Michael Tobias, Database Search Engine Designer
Copyright ©1998, 2000, JewishGen®, Inc.

Edmond J. Safra Plaza | 36 Battery Place | New York, NY 10280
646.494.5972 | info@jewishgen.org | © 2019, JewishGen. All rights reserved.